REBETIKA

Aanbieding!!! te koop voor 9,95: Ik wil dat de bouzouki huilt en van mijn verdriet vertelt. (verzendkosten ŕ 3,95)

Bestellen:

Het boek is te krijgen door overmaking van € 13,90 (inclusief verzendkosten) op rekening  NL79INGB0001737614 ten name van J.Verdonk. Graag bij de "mededelingen" op de overschrijving het adres vermelden waar het boek naar toe moet.Voor België ga naar deze linkBeschrijving: 

De rebčtika zijn Griekse volksliederen, die aan het eind van de 19e eeuw ontstonden. Net als de blues kwamen ze voort uit de onderste lagen van de maatschappij. Terwijl Griekenland zich na de bevrijding van het Ottomaanse rijk meer en meer op het westen richtte, ook in muzikaal opzicht, bleven in havenkroegen, hasjkitten, gevangenissen en gewoon op straat de oosterse klanken van de rebčtika te beluisteren. Soms spottend, soms melancholisch zingt de mángas, de rebčtika-zanger bij uitstek, over de liefde, over het leven in de gevangenis, over muziek, over hasj en waterpijpen. Daarbij wordt hij natuurlijk begeleid door de bouzouki en de baglamás.

Rebčtika. Poëzie uit de marge, Deel 1. Auteur: Jan Verdonk. Redactie: Gerard Bruinsma. Groningen, uitgeverij Xenos, 1997

Recensies:

Tegen het einde van de 19de eeuw bloeit, na de bevrijding van de Turkse overheersing, de rebetika-muziek op in Griekenland. Deze op Oosterse muziek gebaseerde liedkunst is een uiting van een soort subproletariaat van zwervers, criminelen en avonturiers. De liederen worden begeleid met bouzouki’s en tzourás, beide een soort gitaren. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze kunstuiting meer en meer ook door anderen gewaardeerd, met het gevolg dat de Oosterse muziek als basis versmalde toen de rebčtika meer als feestmuziek werd beschouwd. Vertaler Verdonk verdeelde de liederen over rubrieken als liefde, hasj, leven van alledag, gevangenis en satire. Het ongedwongen taalgebruik dat Verdonk bezigt, doet de liederen volkomen recht, gezien de Griekse tekst, die naast de vertaling is afgedrukt. Wie Griekenland bezoekt, zal uitingen van deze opmerkelijke cultuur nog wel in uithoeken en volkskroegje terugvinden. Dankzij de uitvoerige discografie kan men zich tevoren in deze materie inleven. Een verzorgde, zeer aan te bevelen aanwinst in de Nieuwgriekse bibliotheek.
(Biblion recensie, Drs. F. Knuttel.)

De allermooiste rembetika-poëzie zoals die werd verzameld en gepubliceerd door Jan Verdonk. (Concertzender, Bart Vonk)

Voor de allerminst stichtelijke liedteksten uit deze bundel verruil ik graag heel wat officiële poëzie. Gedichten zonder omwegen zijn het, gedichten zonder manieren. Rebčtika, de blues van Griekenland. Schaamteloze smartlappen vol hasj en heroďne, mislukt leven en mislukte liefde. Alleen, wat is zo’n boekie zonder bouzouki? (Lychnari, Mario Molegraaf)

Inhoud:

  Inleiding rebčtika
  Inleidingen op alle thema’s
  Thema muziek
  Thema hasj
  Thema liefde
  Thema leven van alle dag
  Thema gevangenis
  Thema satire
  Thema exotisme
  Thema pseudo-rebčtika
  Thema amán-lied

Voorbeeld:

Hier kunt u een voorbeeld van de vertalingen, zonder Griekse tekst weliswaar, nalezen:
 
  Thema dood

En de lay-out: